Kennel - LHAXY

Flat coated retriever, Golden retriever, Norsk Lundehund og Norsk Buhund.

Velkommen til hjemmesiden vår.

Valper 2016 

- se valpesiden......

   

 

Kennel Lhaxy holder til i østre Elverum i Hedemark Fylke. Vi har hatt Flat coated retriever siden 1973, og har drevet oppdrett av rasen siden 1984. De andre rasene har kommet til i de senere år.

 Vi har som regel 7-8 voksne hunder boende hjemme. Hundene bor inne, og hele familien er følgelig innvolvert i det daglige hundeholdet. Det er far i huset som har den store hundeinteressen og står som kennelinnehaver.

Vi bor på en gard som ligger høyt og fritt med store utmarksområder rundt oss på alle kanter. Hovednæringa på garden vår er mjølkeproduksjon, og vi har arbeidsplassen vår hjemme. Vi driver et såkalt familiebruk dvs. at hele familien deltar i drifta etter behov. Hele garden inklusiv leiejord drives etter økologiske prinsipper, og er Debio godkjent for levering av økologisk mjølk og kjøtt.

Hjemmesiden er først og fremst ment som en presentasjon av vårt hundeoppdrett, men ved å klikke på symbolet gardsdrift på denne siden kan de som har lyst også få et lite gardsbesøk "on line ". Her vil vi fortelle litt om hvordan garden blir drevet. Hundene er ofte med i det daglige arbeidet, så det kan nok hende det vil dukke opp en del hundebilder på disse sidene også etterhvert. 

   

Bjørnar Røtvold, Julgrasbakken 2410 Hernes Tlf. 62 42 57 55 mob. 98 05 18 13 mail. julgras5@frisurf.no