Kennel - LHAXY

Flat coated retriever, Golden retriever.

Velkommen til hjemmesiden vår.

Flat coated retriever valper sommeren 2017 se  www.walkupflatcoats.com      

 

Kennel Lhaxy holder til i østre Elverum i Hedemark Fylke. Vi har hatt Flat coated retriever siden 1973, og har drevet oppdrett av rasen siden 1984. De andre rasene har kommet til i de senere år.

 Vi har som regel 7-8 voksne hunder boende hjemme. Hundene bor inne, og hele familien er følgelig innvolvert i det daglige hundeholdet. Det er far i huset som har den store hundeinteressen og står som kennelinnehaver.

Vi bor på en gard som ligger høyt og fritt med store utmarksområder rundt oss på alle kanter. Hovednæringa på garden vår er mjølkeproduksjon, og vi har arbeidsplassen vår hjemme. Vi driver et såkalt familiebruk dvs. at hele familien deltar i drifta etter behov. Hele garden inklusiv leiejord drives etter økologiske prinsipper, og er Debio godkjent for levering av økologisk mjølk og kjøtt.

Og drive med husdyr i rovdyrområdet er etter hvert blitt en stor utfordring, vi har Pyreneerhunder som hjelp til å vokte buskapen. Mer om dette på egen vokterhund side i menyen til venstre.

Hjemmesiden er først og fremst ment som en presentasjon av vårt hundeoppdrett, men ved å klikke på symbolet gardsdrift på denne siden kan de som har lyst også få et lite gardsbesøk "on line ". Her vil vi fortelle litt om hvordan garden blir drevet. Hundene er ofte med i det daglige arbeidet, så det kan nok hende det vil dukke opp en del hundebilder på disse sidene også etterhvert. 

   

Bjørnar Røtvold, Julgrasbakken 2410 Hernes Tlf. 62 42 57 55 mob. 98 05 18 13 mail. julgras5@frisurf.no